Avrupa Dayanışma Ajansı Nedir?

European Solidarity Corps olarak adlandırılan Avrupa Dayanışma Ajansı 2016 yılının sonu gibi basına tanıtılarak hizmet vermeye başladı. 18-30 yaş aralığındaki gençlerin 2-12 ay arasında değişen sürelerde başta eğitim, mültecilerin entegrasyonu, sağlık ve çevre olmak üzere bir çok konuda gençlerin yeteneklerini geliştirmelerini ve bir etkinlikte gönüllü olarak  görev almaları hedeflenmektedir. 2017 yılı itibariyle tam anlamıyla başlayan Avrupa Dayanışma Ajansına 2020 yılına kadar en az 100 bin gencin kayıt yaptırması Avrupa Komisyonu tarafından hedeflenmektedir.

AB Komisyonu başkanı Jean-Claude Juncker ise “Avrupa’da topluma anlamlı bir katkı sağlamaya ve dayanışmayı göstermeye istekli çok sayıda genç, sosyal açıdan fikir sahibi insanlar var, onlara bunun için fırsatlar yaratabiliriz … Dayanışma, Birliğimizi bir arada tutan tutkal” dedi.

Avrupa Dayanışma Ajansı’nın amacı, 18-30 yaş grubuna, AB çapında zorlu durumlardan etkilenenlere yardım etmek için bir dizi etkinliğe katılma şansını sağlamaktır. Katılım, yalnızca yardım sağlayanlara fayda sağlamakla kalmayıp aynı zamanda ulusal ve yerel otoritelere, sivil toplum örgütlerine ve şirketlere çeşitli zorluklarla ve krizlerle başa çıkma çabalarında yardımcı olmaktadır.

Ajansın hedefleri ise; AB dayanışma değerleri, toplum, çevre ve doğal felaketlerle ilgili zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olmak ve gençlerin en çok ihtiyaç duyulan yerlere yardım etmesini sağlamak olarak sıralanmıştır.

European Solidarity Corps Gençler için bir Fırsat
  • Farklı hayat ve iş deneyimleri kazanmak
  • Yeni beceriler ve dil öğrenmek
  • Toplumudaki en savunmasızlar da dahil başkalarına yardım ve destek olmak.
İlgili Yazı:   Bulgaristan'da AGH

Gençler, doğal felaketlerden sonra toplulukları yeniden inşa etmekten toplumsal dışlanma ya da mülteci ve göçmenleri hoş karşılamak ve entegre etmek gibi konularda yardımcı olmaktan zorlu durumlarda karşılaşma konusunda deneyim kazanma şansına sahip olacaklar.

European Solidarity Corps Organizasyonlar için bir Fırsat

Bir yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu ya da şirket olsun dayanışma ile ilgili faaliyetlerde çalışan organizasyonlar, gençleri gönüllü olarak ya da bir işe yerleştirme, stajyer ya da çırak edinme olanağına belirli kriterleri sağlayan her organizasyon sahip olacaktır.

Avrupa Dayanışma Ajansı; genç insanlara kendi ülkelerinde ya da yurtdışında gönüllü olarak ya da Avrupa‘da topluluklara ve insanlara fayda sağlayan projelerde çalışmak için fırsatlar yaratan yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.

Basit bir kayıt işlemini tamamladıktan sonra, Avrupa Dayanışma Ajansı katılımcıları, doğal afetlerin önlenmesine yardımcı olan ya da daha sonra yeniden inşa edilmeleri, sığınmacılar için merkezlere yardım etmeleri veya topluluklardaki farklı sosyal konulara yön verme gibi çok çeşitli projelere katılmaya davet edilebilecek ve seçilebilecek.

Avrupa Yardımlaşma Grubu tarafından desteklenen projeler iki ila oniki ay arasında sürebilir. Bu projeler genellikle Avrupa Birliği Üye Devletleri‘nde yer alırlar.

Kayıt işlemi için buraya, Avrupa Dayanışma Ajansı hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için buraya tıklayınız.