Erasmus Mundus Yüksek Lisans Fırsatı

Avrupa Birliği Erasmus+ Programının desteğiyle Budapeşte Corvinus Üniversitesi (Macaristan), koordinatörlüğünde Ljubljana Üniversitesi (Slovenya), Regensburg Üniversitesi (Almanya) ve Trento Üniversitesi (İtalya), Erasmus Mundus Ortak Master programı düzenlemektedir.

2 yıl (120 ECTS) sürecek olan Erasmus Mundus Master CoDe programının asıl amacı katılımcılara, yerel düzeyde değişim ve dönüşüm sürecini tanıtan, destekleyen ve koordine eden gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Programın odak noktası kamu, özel ve sivil aktörler temel temsilcilerini temel alarak Sosyal istikrar ve ekonomik refah, Avrupa standartlarına uygun ve en iyi uygulama özelliklerine sahip yerel kalkınmadır.  Erasmus Mundus Programın resmi dili İngilizce’dir.

KABUL ŞARTLARI
  1.  İktisat, Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Hukuk, Mühendislik veya eşdeğer bir nitelikte, yani yerel kalkınma ile ilgili Lisans üniversite diploması sahip olmak.
    Bu lisans diploması 180 ECTS‘lik bir çalışma programına karşılık gelmelidir. ECTS’si uygun olmayan ülkelerden başvuru yapanlar yalnızca menşe ülkelerinde yüksek lisans çalışmalarına devam edebilecek en az üç yıllık bir dereceye sahip olanların seçim kriterlerine uyduğu kabul edilir. Son başvuru tarihine kadar mezun olan adaylar kabul edilebilir.
  2.  Yeterli derecede İngilizce bilgisine sahip olmak. Programın uygulanması için katılımcının kriterlere uygun olması için ilk önce kendi kendini ifade edecek kadar İngilizce bilmesi gerekmektedir. Listeye girmiş adayların, uluslararası sertifika (TOEFL, IELTS vb) veya çevrimiçi bir sınama ve skype görüşmesi yoluyla İngilizce becerilerini kanıtlamaları istenir. Kayıt için istenen İngilizce bilginin seviyesi B2‘dir. Bu şartları sağlayan adaylar aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:
  •  Daha yüksek eğitim durumu ve dil becerileri;
  •  Proje Çalışma teklifi;
  •  Motivasyon ve referanslar;
  •  Transcript ve faaliyetleri;
  •  Listeye giren adaylarda (kişisel olarak veya telefon veya skype yoluyla) bir röportaj istenebilir.
İlgili Yazı:   ACES Erasmus Mundus Master Bursu 2017
KATILIM MALİYETLERİ VE FİNANSAL DESTEK

Erasmus Mundus Master CoDe için katılım ücreti (öğretim ücreti ve sigorta kapsamı): Dönem başına 3.000 avrodur. Erasmus Mundus bursiyerlerinin katılım maliyetleri Erasmus Mundus tarafından karşılanacaktır.

Erasmus Mundus Master bursundan daha önce yararlanan kişiler, aynı veya başka bir Erasmu Mundus Master için ikinci bir burs alamazlar.
En iyi akademik dereceye sahip, ancak daha önce burslu olmamış öğrencilerin öğrenim ücreti (dönem başına en az 1000 avro olmamak üzere) azaltılabilecek. Bu, bireysel başvuruların değerlendirilmesi sonuçlarına dayanarak CoDe Uluslararası Akademik Komite tarafından kararlaştırılacaktır.

Öğrencilere ortak üniversitelerin imkanlarından (kütüphane, bilgisayar odaları, e-posta ve internet) ve üniversitelerin kafeteryalarından ve öğrenci oranlarına göre restoranlara erişim imkânı sağlanacak.

NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru prosedürü, adayların Master CoDe web sitesinin çevrimiçi başvuru sayfasına  aşağıdaki formları göndermesini gerekmektedir. Çevrimiçi başvuru 24 Ekim 2016’da başlamıştır.

– Başvuru Formu;
– Lisans diplomasının taranmış kopyası;
– Resmi olmayan AB akademik yeterliliğine sahip başvuranlar Macarca, Slovence, Almanca veya İtalyanca’ya eşdeğer olarak tanınan diploma belgesinin İngilizce’ye yetkili bir çeviri eklemesi gerekir;
– İngilizce dil bilgisi belgesi (TOEFL, IELTS, vb. sınav sonuç belgesi)
– Özgün bir Proje Çalışma taslağı;
Motivasyon mektubu;
– Nitelikli akademisyenler veya uzmanlar tarafından yazılan iki tavsiye mektubu;
Erasmus Mundus bursu için uygunluk beyanı;
– Özel ihtiyaç bildirgesi (isteğe bağlı)
– Tıbbi belgelerin İngilizce olarak taranan kopyası (özel ihtiyaç bildirildiğinde zorunludur);
– Pasaportun bir kopyası.

Daha fazla bilgi, Master programı dersleri için linkte tıklayınız. Başvurular 14 Ocak 2017, (GMT +1, 12.00 pm) tarihinde, 14:00 (TSİ) bitecektir.Programın web sitesini ziyaret etmek için linkte tıklayınız.