Erasmus Stajı için Kaza ve Mesuliyet Sigortası

Erasmus Plus Staj Hareketliliğine katılan öğrencilerin kaza, mesuliyet ve seyahat sağlık sigortası yaptırması zorunludur.
İntihal raporu

Mesuliyet sigortası, yurtdışında kaldığı süre boyunca öğrencinin sebep olduğu zararları karşılar (işyerinde olup olmamasından bağımsız olarak). Ulusötesi staj hareketliliğine katılan farklı ülkelerde, yükümlülük sigortası konusunda farklı düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yüzden, stajyerler sigorta kapsamı dışında olma riskiyle karşı karşıyadır. Bu yüzden, en azından katılımcının işyerinde sebep olabileceği zararları zorunlu olarak karşılayacak bir yükümlülük sigortası yaptırmak zorundadır.

Staj öğrencileri için  öğrencinin görevleriyle ilgili olarak (en azından öğrencinin işyerinde  uğradığı zararları karşılayan) bir kaza sigortasının yaptırıldığına dair onay ve sigortanın ne şekilde yaptırıldığıyla ilgili açıklama bu sözleşmeye dâhil edilir.İntihal rapor fiyatları

İlgili Yazı:   İspanya'da Erasmus+ Staj Yeri Teklifi

Bu sigorta, çalışanların işyerindeki kazalardan ötürü uğrayabileceği zararları karşılamaktadır. Birçok ülkede, çalışanlar işyerindeki bu tür kazalara karşı sigortalıdır. Ancak, ulusötesi stajyerlerin aynı sigorta kapsamında ne ölçüde korunacağı ulusötesi öğrenme hareketliliği programlarına katılan ülkeler arasında farklılık gösterebilir.

Türkiye’den gidecek Erasmus+ staj hareketliliği öğrencileri için en uygun fiyatı AIG şirketi sağlamaktadır. Detaylar için burayı ziyaret edebilirsiniz.