Ankara’da Erasmus+ Toplantısı

Erasmus+ Programı bünyesinde yürütülen Stratejik Ortaklık (KA2), Bilgi Ortaklıkları(KA2) ve Sektörel Beceri Ortaklıkları (KA2) Projeleri uluslar arası proje ortaklığı temeline dayalı, yapılandırılmış ve ürün...