Jean Monnet Bursu İptal Edildi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın yürütülmesinden sorumlu olduğu Jean Monnet Burs Programı 2016 – 2017 akademik yılı için iptal edildi.

Bursiyerlerin AB ülkelerinde yüksek lisans öğrenimi görebildiği ve araştırmalara katılabildiği program akademik ve idari personel ile birlikte üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencileri için oluşturulmuştu. 1990-1991 akademik yılında ilk bursiyerlerine AB üyesi ülkelerde eğitim imkanı sağlayarak başlayan Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin en uzun soluklu projelerinden birisiydi.

Jean Monnet resmi sitesinde yayınlanan duyuruda iptal nedeni “Türkiye’deki son gelişmelere bağlı olarak Programın hedef ve amaçlarına ulaşılmasının mümkün olmayacağı değerlendirilerek ihale süreci (2016-2017 akademik yılı uygulama süreci) Programın itibarının tehlikeye atılmaması amacıyla iptal edilmiştir.” şeklinde açıklandı.

Adını Fransız diplomat Jean Omer Marie Gabriel Monnet’den alan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi kişi sayısının artırılmasını ve gerekli idari kapasitenin geliştirilmesini amaçlamaktaydı.

Kaynak