Yunanistan Erasmus+ Gençlik Programı Durduruldu

Bu tedbir sadece Erasmus+ Gençlik aktivitelerini alakadar etmekte, Eğitimin diğer alanlarını, (Devlet Bursları Fonu (IKY) ve Erasmus+Ulusal Ajans  tarafından yönetilen (Yükseköğretim; Okullar, Mesleki ve Yetişkin Eğitim) alanını kapsamamaktadır.

Yunanistan’da bulunan Gençlik Kurumları 2016 Teklif çağrısı içinde Erasmus+ Ulusal Ajanslara sunulan proje  başvurularına ortak olarak eklenebilirler.

İlgili Yazı:   Çek Cumhuriyeti Erasmus+ İçin Sağlık Sigortası

Avrupa Komisyonu ve Yunanistan Ulusal Otoritesi Erasmus+ Gençlik Programının uygulamaya bir an önce  başlayabilmesi için işbirliği içerisindedirler.

Yunanistan Erasmus+ Gençlik Programının yeniden başlatılması duyurusu Erasmus+ Websitesinde duyurulacaktır.

Kaynak: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2016/0128-greece-youth-erasmus_en.htm