Erasmus Plus Nedir, Şartları Nelerdir?

Erasmus+ Nedir?

Erasmus+ Nedir?

Erasmus +, AB’nin Avrupa’da eğitim, öğretim, gençlik ve sporu destekleme programıdır. 14,7 milyar Euro’luk bütçesi, 4 milyondan fazla Avrupalıya yurtdışında eğitim, öğretim ve deneyim kazanma fırsatı sunmak için oluşturulmuştur.

Erasmus Programı

Erasmus + programı yedi yıllık döngüde yürütülür ve mevcut döngü 2020’de sona erecektir. 2020’den sonra yeni bir döngü başlayacaktır. Erasmus +, Avrupa çapında eğitim, öğretim ve gençlik çalışmalarını modernize etmeyi amaçlamaktadır. Okul eğitimi, ileri ve yüksek öğretim, yetişkin eğitimi ve gençlik sektörü dahil olmak üzere yaşam boyu öğrenmenin tüm sektörlerindeki eğitim, öğretim, gençlik ve spor kuruluşlarına açıktır.

Erasmus Programı

Erasmus Plus Programı daha önce sadece Erasmus ismiyle yürütülen 2014 yılı itibari ile sona eren Hayat Boyu Öğrenme Programı‘nın yeni adıdır. 2014-2020 Yılları arasında Erasmus Plus olarak hibe desteği ile devam edecektir. Bu yazımızda Erasmus Plus Nedir, Erasmus Şartları Nelerdir, Erasmus Başvurusu Nasıl Yapılır gibi konulara değineceğiz.

Erasmus Plus Programı 2021

Avrupa Birliği EU2020 Stratejisi ile birlikte eğitim ve öğretime daha çok önem vermektedir. Erasmus+, yurtdışında eğitim alma ve çalışma yapma fırsatları sayesinde insanların daha fazla ve daha iyi beceriler kazanmalarına yardım etmeyi amaçlıyor. Erasmus Plus Programı eğitim,öğretim, öğrenim, staj, gönüllü çalışmalar, gençlik ve spor alanlarında yükseköğretimde kaliteyi arttırmak amacı ile uygulanmaya başlanmıştır. Bu alanlarda Türkiye’de Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Ulusal Ajans ile hibe desteği sağlamaktadır.

Erasmus Plus Hangi Alanları Destekliyor?

  • Eğitim, Öğretim, Öğrenim
  • Staj
  • Profesyonel gelişim
  • Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri
  • Gönüllü çalışmalar

Erasmus Plus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Üniversite öğrencilerinin yararlanabileceği Erasmus + Programlarının başında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği gelir. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kısaca 1 veya 2 yarıyıl boyunca üniversiteniz ile ikili anlaşması bulunan Avrupa ülkelerindeki bir üniversitede öğrenim görmektir. Bu programdan yararlanmak isteyen öğrenciler üniversite 1. sınıftan itibaren programa başvuru yapabilirler.

Üniversiteler genelde Şubat-Mart aylarında web sayfalarında duyuru paylaşırlar. Her üniversitenin gönderebileceği öğrenci kontenjanı ve anlaşmalı olduğu üniversiteler farklılık gösterebilir. Başvuru şartlarında genelde öğrencinin genel not ortalamasının lisans öğrencileri için en az 2,20/4,00 ve lisansüstü öğrencileri için en az 2,50/4,00 olması gerekmektedir.

Bununla birlikte üniversiteler Yabancı Dil Düzeyi Sınavı yaparlar. Bu sınavlarda belli bir baraj puanı uygulanır barajı geçen öğrenciler programdan yararlanmaya hak kazanır. Sınavlar genellikle B1 düzeyinde gideceğiniz üniversite özellikle istiyor ise B2 düzeyinde yapılır. Başvurular değerlendirilirken Akademik Başarı Düzeyi (Genel Not Ortalamanız): %50 Yabancı Dil Seviyesi: %50 olarak hesaplanır. Daha önce Erasmus programlarının birinden yararlanan öğrenciler için toplam puan içinden -10 puan kriteri uygulanır. Örnek vermek gerekirse genel not ortalamanız: 2,50 sınav puanınız: 50 ise toplam puanınız= 56,25’dir.

Erasmus + Nedir? Kimler Katılabilir?
Erasmus + Nedir? Kimler Katılabilir?

Erasmus Plus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti

Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Faaliyet süresi genelde 2-12 ay arasında bir süredir. Fakat her öğrenim kademesinde bir öğrencinin Erasmus + Programından toplam yararlanma süresi 12 ayı geçemez. Örnek vermek gerekirse daha önce 9 ay Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlandıysanız 3 ay staj yapma hakkınız kalır.

Öğrenci Staj Hareketliliği şartları yukardaki Öğrenci Öğrenim Hareketliliği şartları ile aynıdır. Fakat genelde B1 düzeyi yabancı dil seviyesi yeterlidir. YDS, ÜDS, YÖKDİL ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesi yabancı dil kriteri olarak kullanılabilecektir.

Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti’nin temel farkı staj yapacağınız işletmeyi kendiniz bulmak zorundasınız. İşletme tarafından sizin adınıza davet/kabul mektubu gönderilmelidir. Staj yeri bulmak için web sitemizi kullanabilirsiniz.

Erasmus Konaklama Hakkında

Kalacak yer konusunda bütün ayarlamaları/yazışmaları kendiniz yapmalısınız. Gideceğiniz üniversiteye bağlı bir yurt varsa orada kalmanız için yardımcı olacaklardır. Fakat yurt ücretini kendiniz ödersiniz. Yurt mu? Ev mi?

Erasmus Başvuruları Ne Zaman Başlar?

Erasmus başvuruları yazımızda da belirttiğimiz gibi üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir fakat genelde yeni yılın ilk 3 ayı içinde başvurular başlar ve sınav yapılır. En doğru bilgiye üniversitenize bağlı Uluslararası İlişkiler Ofisi‘nden ulaşabilirsiniz. (Dış İlişkiler Ofisi olabilir.)

Erasmus 2021-2022 Hibe Miktarları

Hareketlilikte misafir olunan program ülkeleri Aylık öğrenci öğrenim hibesi
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500 €

3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya

300 €

 

Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Nedir?

Bir sivil toplum kuruluşu ve yerel topluluk için sosyal içerikli projelerde çalışmalarda bulunma. Öncelikle ve en önemlisi, gönüllü olarak çalışırken yaptığınız iş için maaş benzeri bir ücret almazsınız. Bununla birlikte yiyecek, barınma, dil eğitimi, yerel ulaşım, sigorta, bireysel bakım ve yardım ve az miktarda cep harçlığı alabileceksiniz. Bir AGH projesi, kısa süreli (2-8 hafta – sadece engellilere ve imkanları kısıtlı gençlere yönelik) ya da uzun süreli (2-12 ay) olarak bir AB ülkesinde gönüllü olmanıza imkan tanımaktadır.

Detaylı bilgi için: 40 Soruda Avrupa Gönüllü Hizmeti

Ulusal Ajans Erasmus Plus

Latest update: 18.12.2020