ESN Türkiye Başkanı ile Röportaj

Erasmus Öğrenci Ağı (Erasmus Student Network) 1989 yılında kurulmuş, Avrupa’nın en büyük öğrenci topluluğu olarak yıllık ortalama 200 bin değişim öğrencisine yardımcı olmakta ve yurt dışı deneyimlerini en verimli, en unutulmaz şekilde geçirmelerini sağlayan sadece öğrencilerden oluşan bir organizasyondur. ESN’nin partneri olarak biz de yıllarını bu organizasyona vermiş ve 15 hazirandan başlamak üzere bir yıl boyunca ESN Türkiye’nin başkanlığını yapacak  Zeynep ile konuştuk, keyifli okumalar 🙂

Zeynep, seni biraz tanıyabilir miyiz ? ESN ile nasıl tanıştın, ne tür projeler gerçekleştirdin ?

Ben Zeynep Ceren Topaç. ESN’le yaklaşık üç buçuk yıl önce Yeditepe Üniversitesi’nde öğrencilik hayatımın başlamasıyla tanıştım. Erasmus öğrencileriyle tanıştığımda bana ESN’den bahsettiler ve bunun üzerine ESN Yeditepe bünyesine dahil oldum. ESN’in SocialErasmus, ExchangeAbility alanlarında küçük ve büyük çaplı sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesinde hem yerel seviye hem de ulusal seviyede görev aldım. Yapımında görev aldığım ve katıldığım büyük çaptaki projelere örnek vermem gerekirse 2014 yılında Kırklareli’de Erasmus öğrencileriyle birlikte Yeditepe Erasmus Ormanı projesi yapıldı. Bu projeyle birlikte ağaç dikimi yaptığımız alanın çöplüğe dönüştürülmesi engellendi. Kendi şubemde gerçekleştirdiğimiz Down Cafe ziyareti adlı proje 2015-2016 yılında engellilerle ilgili yapılan projeler arasında uluslararası alanda birinci olmuştur. Şubemde geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Kapadokya köy okulu ziyareti projesiyle yılda iki defa olmak üzere Kapadokya’daki bir köy okulu ziyaret edip oradaki çocuklarla Erasmus öğrencilerinin kültür değişiminin sağlandığı etkinlikler ve okullara yardım yapmaktayız.

ESN Türkiye Başkanı Zeynep Ceren TOPAÇ

Bu yıl mart ayında kekemelikle ilgili farkındalığı arttırmak adına okulumuzda kekemeliği anlatan bir film gecesi düzenledik ve bu film gecesine kekeme kişileri davet ederek Erasmus ve Türk öğrencilerinin bilgilenmesini sağladık. Nisan ayında  ESN Okan ile birlikte yazdığımız ve gerçekleştirdiğimiz Peace of Art (Sanatın Barışı) adlı proje  Avrupa Komisyonu’nun desteklediği ESAA (Erasmus Student and Alumni Association) tarafından hibelendirilmiştir ve bu proje kapsamında Türkiye’de yaşayan mülteci çocukların akranları olan Türk çocuklar ile profesyonel ve çocuklarla çalışma deneyimine sahip sanatçılar tarafından verilen sanat atölyelerine katılma fırsatı yaratılmıştır. Bu yıl mayıs ayında diğer üç ESN şubesiyle gerçekleştirdiğimiz Stay Silent or Stay Strong (Sessiz Kal ya da Güçlü ol) adlı proje ile kadınlar günü için farkındalık yaratmayı amaçladık. Eduk8 projesi kapsamında geçen yıl İstanbul’da  yeni gelen üyelere ESN’in anlatıldığı bir toplantı olan ESN 101’e katılım gösterdim ve bu yıl ESN 101’e eğitmen olarak katkı sağladım. Bu listeyi daha da uzatmak mümkün.

ESN Türkiye’nin başkanı olarak Erasmus Student Network (ESN)’den ve tarihinden bahseder misin ?

Erasmus Student Network (ESN) Avrupa çapında faaliyet gösteren en büyük öğrenci ağıdır ve 40 ülkede 530 yüksek öğretim kurumunda faaliyet göstermektedir.Gönüllülük esasıyla 15.000’den fazla üyesiyle her yıl 200.000 öğrenciye hizmet verir. .Avrupa Komisyonu ile programın eksikliklerini gidermekte ve öğrencilere yönelik ortak çalışmalar yürütmekte olup ERASMUS+ projesinin partnerlerinden biridir. ESN Türkiye çalışmalarını Ulusal Ajans ile koordineli olarak yürütmektedir. 2015 yılından beri AB Bakanlığı Danışma Kurulu üyesidir.

ESN AGM 2017, Berlin Almanya

ESN’in tarihinden bahsetmek gerekirse Erasmus Yaşam Boyu Öğrenme Programı 1987 yılında uygulanmaya başlamıştır. Avrupa Birliği’nin Avrupa çapında yüksek öğretim kurumları arasında iş birliğini, ortak proje girişimlerini ve kısa süreli öğrenci ve personel değişimini sağlayan bu programdan iki yıl sonra yani 1989 yılında 32 Erasmus öğrencisi Brüksel’de bir toplantıya çağırılmış ve ESN oluşturulmuştur. ESN Türkiye 2006 yılında kurulmuştur.

Peki, ESN ne tür projeler, etkinlikler yapıyor ?

ESN’in mottosu “Öğrencilere yardım eden öğrenciler“dir. ESN, öğrenci değişim programlarını  destekleyerek uluslararası alanda daha devingen ve esnek eğitim ortamı, herhangi bir değişim programına gitme şansı bulamayan öğrencilere kültürler arası tecrübe yaşayacakları bir çevre sağlanması için çalışmalar yürütür. ESN’in projeleri Mov’in Europe, ERASMUSINTERN, ESNcard, SocialErasmus, ExchangeAbility, Responsible Party, Eduk8 ve ESNsurvey’dir.

ESN ResponsibleParty

Mov’in Europe ‘un amacı Erasmus programını ve  gençlere, öğrencilere ve genç mezunlara yönelik diğer hareketlilik fırsatlarını teşvik etmektir. ERASMUSINTERN bir internet platformu oluşturarak yurtdışı staj imkanları sunar. ESNcard, öğrencilere yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda ayrıcalıklar sağlayan ESN’in üyelik kartıdır ve indirim sağlar. SocialErasmus projesinin amacı değişim programlarına katılan genç vatandaşların toplumsal davranışını geliştirerek onların yerel toplumla entegrasyonunu kolaylaştırmak ve toplumda kalıcı bir değişim yaratmaktır. ExchangeAbility projesi kapsamında engelli öğrencilerin hareketlilik imkanlarından faydalanmalarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Responsible Party, alkol tüketiminin sağlık üzerindeki etkileri hakkında öğrencileri bilgilendirmek adına çeşitli etkinlikler düzenler. Eduk8, ESN üyelerinin gelişimini sağlamaya yöneliktir. ESN üyelerinin sosyal beceriler kazanmasını ve birbirinden öğrenmelerini amaçlar. ESNsurvey,öğrenciler tarafından öğrenciler için Avrupa’da yapılan en büyük araştırma projesidir. Bu araştırmalar anketler aracılığıyla yapılır. Öğrencilere yardım eden öğrenciler mottosunu destelemek amacıyla yapılan ESNbuddy projesi de üniversitelerdeki buddy sistemlerini geliştirir ve bu konuyla ilgili iyi uygulamalar hakkında Network’ü bilgilendirir. Houserasmus+ projesi de Erasmus öğrencilerinin konaklamayla ilgili karşılaştıkları zorluklara çözüm bulmayı amaçlar ve buna yönelik uygulamaları tespit edip geliştirmeye çalışır.

ESN Türkiye olarak ne tür projeler ve etkinlikler gerçekleştiriyorsunuz ?

ESN Türkiye olarak öncelikle ülkemizin güzelliklerini tanıtmaya yönelik ve yabancı öğrencilerin ülkemize adaptasyonuna yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Bunların yanında SocialErasmus ve ExchangeAbility kapsamında sosyal sorumluk projeleri gerçekleştiriyoruz.  Bu sosyal sorumluluk projeleri her yıl Türkiye’de 50.000’den fazla kişiye ulaşmaktadır.Örneğin ESAA tarafından fonlanan “Building Bridge between East and West” projesiyle de ESN Türkiye, günümüzün büyük sorunlarından biri olan mülteci sorunlarına değinmekte olup değişim öğrencileriyle birlikte mülteci çocuklara yardım ve eğitim etkinlikleri düzenlemektedir.

Yine bir diğer ESAA hibeli Harmony of Intercultural Youth projesi de sığınmacı çocukların sosyal hayata entegrasyonunda spor ve sanatın önemini vurgulamak adına yazılmıştır. Bunun dışında ülkemize gelen Erasmus öğrencilerinden anketler aracılığıyla geri dönüşler alınarak Erasmus programının geliştirilmesine katkı sağlanmaktayız. Elde ettiğimiz sonuçları Uluslararası Ofisler ve Ulusal Ajans’la paylaşmaktayız. Kurumsallığımızı arttırmak ve daha güzel ve büyük çaplı projelere imza atmak aracılığıyla sponsorluk çalışmalarında bulunuyoruz. Aynı zamanda iş dünyası ile ESN üyeleri arasındaki entegrasyonu sağlamak ve geçmişte ESN’e üye olan ve aktif iş hayatında bulunan kişilerle mevcut ESN üyeleri arasındaki iletişimi sağlamak olan ESNinBusiness projesini de yürütmekteyiz.

ESN organizasyon şemasından, organize edilen ulusal ve uluslararası toplantılardan ve ESN Şubelerinden bahseder misin ?

ESN yerel, ulusal, uluslararası olmak üzere 3 platformlu organizasyon yapısına sahiptir. Ulusal toplantılardan bahsedecek olursak ESN Türkiye yıl içerisinde biri güz biri başkanlar toplantısı biri bahar olmak üzere toplam üç Ulusal Platform düzenler. Bu ulusal toplantılarda yeni şube adaylıkları, ulusal etkinlikler, projeler, ulusal yönetim kurulları oylanarak sonuçlandırılır. ESN’in en büyük uluslararası toplantısı Yıllık Genel Kuruldur (Annual General Meeting).Her sene bir defa gerçekleştirilen bu toplantıda ESN’in durumu ve stratejisi üzerinde birlikte kararlar alınır ve yeni uluslararası yönetim kurulu seçimi yapılır.

Diğer uluslararası toplantılar ise Ülke Temsilcileri Konseyi (Council of National Representatives), Ülke Delegeleri Konseyi (Council of National Delegates), Ulusal Yönetim Kurulları Toplantısı (National Boards Meeting) ve Bölgesel Platformlardır (Regional Platforms). Ülke Temsilcileri Konseyi’nde ESN ülkelerinin ülke temsilcilerinin ve ESN Uluslararası yönetim kurulunun bir araya gelerek ESN’in geleceği ve mevcut durumuyla ilgili tüm önemli konular tartışılır ve kararlar alınır. Yılda dört kez düzenlenir. Ülke Delegeleri Konseyi’nde ülke temsilcileri ve ESN’e üye her ülkeden iki ülke delegesinin ve ülke delege yardımcısının katılımıyla ESN’in bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerini daha iyi bir şekilde bütünleştirmek ve tüm ülke delegelerine, Ülke Temsilcileri Konseyi’nin ve Uluslararası Yönetim Kurulu’nun çalışmalarını göstermek amaçlanır.

ESN Türkiye 2017 Karadeniz Bahar Ulusal Platform (NP), Ayder-Rize

Ulusal Yönetim Kurulları Toplantısı’nda Ulusal Yönetim Kurullarının birbirlerini tanıması, iletişimde bulunması, ortak çalışmalar yürütmesi, tecrübelerini ve en iyi uygulamalarını paylaşmasını; paylaşılan tüm bu tecrübe ve uygulamaları ESN’in uluslararası düzeyde gerçekleştirilen etkinliklerine dahil edilmesi amaçlanır. Bölgesel Platformlar ile belirli bir bölgedeki şube üyelerine bir araya gelerek bilgi paylaşımı, ortak çalışmalar yürütme, ESN içerisindeki gelişmeleri öğrenme ve üyelerin kendi ulusal ve bölgesel şubeleriyle ilgili konuları konuşma gibi fırsatlar sunulur. ESN üyesi ülkeler bölgesel toplantıların düzenlediği beş bölgeye ayrılmıştır. Kurulduğu 2005 yılından itibaren büyüyen ESN Türkiye’nin şube sayısı 42’dir. Son yapılan bahar platformuyla Başkent Üniversitesi ESN Türkiye ailesini katılmıştır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’de aday şube olma hakkı kazanmıştır.

ESN’e üye olmak için hangi aşamaların izlenmesi gerekli ? ESN’e üye olmanın avantajları neler ?

Bir üniversitenin ESN’e üye olması için öncelikli olarak üniversitenin değişim öğrencileriyle ilgilenen gönüllülük esasına dayalı bir kulübünün olması gerekmektedir. Çünkü ESN’in temel ilkelerinden birisi gönüllülüktür. Başvuru sürecinde ulusal yönetim kurulundan başkan yardımcısı veya ulusal temsilciyle iletişime geçilmelidir ve kulüp rektörlük ya da Uluslararası Ofisinden aldığı maddi ve manevi destek yazısı göstermelidir. Süreç başvuru formunun doldurulmasıyla tamamlanır. Ardından ulusal toplantıya katılım göstererek yeterli oy aldıkları takdirde önce aday şube ve onu takip eden toplantıdaki oylamanın sonucuna göre şube olmaya hak kazanırlar.

ESN’e üye olmanın avantajları farklı kültürlerden insanlarla tanışmak, yabancı dil gelişimi, daha öğrencilik hayatındayken yönetim becerisi ve zaman yönetiminin gelişmesi, sizinle aynı vizyona sahip birçok insanla beraber çalışmak, topluma fayda sağlamak, sosyal sorumluluk projeleri ve etkinlikler düzenleyerek sorumluluk bilinci  kazanmak, farklı şehirleri hatta farklı ülkeleri görmek gibi özetlenebilir. Bunun dışında sizin diğer kurum, kuruluş ve organizasyonlarla olan ilişkilerinizi kurumsal seviyeye taşır.

ESN Türkiye’nin partnerleri kimler ve Erasmus öğrencileri bundan nasıl fayda sağlıyor ?

 

ESN Türkiye, şu an ERASMUS+ programına katılım gösteren farklı illerdeki 42 üniversitede Erasmus/Değişim programları ofisleri ve Spor, Kültür, Sağlık Daire Başkanlıkları ile beraber çalışmaktadır. Geçmişte etkinliklerinde 50’den fazla sponsor firmalarla çalışan ESN Türkiye’nin şu an 4 partneri bulunmaktadır. Bunlar Ulusal Ajans,  Gulf Insurance, Avrupa Fırsatları ve Pernord Ricard’dır.

Erasmus+ Programı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülmektedir. Uluslararası bir sigorta şirketi olan Gulf Insurance hem gelen hem giden Erasmus öğrencilerine daha uygun fiyatlara sağlık sigortası yaptırma imkânı sağlamaktadır. Doğru, anlaşılabilir bilgileri ve en güncel fırsatları takipçilere ulaştırmayı hedef edinen Avrupa Fırsatları ise tüm Erasmus Plus programlarından ve dünya fırsatlarından yararlanmak isteyenlere destek olmaktadır. Pernord Ricard ile Responsible Party projesi ile alakalı çalışmalar yapıyoruz.

ESN’e üye bir üniversitenin öğrencisi olmadan da ESN’e nasıl katkı sağlayabilirim ?

ESN’in düzenlediği etkinlik ve projeleri takip ederek gelişmeleri Erasmus öğrencileriyle paylaşabilir. Bunun dışında ESN’in ülkemizin tanıtımı için paylaşttığı duyuruları ve yayınları Erasmus öğrencilerine iletebilir. Yurtdışına giden Erasmus öğrencilerine ESN’den bahsedebilir. En kısa zamanda ESN’e üye olmak için çalışmalara başlayabilir.

ESN Türkiye’nin web sitesi için buraya, resmi facebook sayfası için buraya tıklayabilirsiniz.